สถานที่จารึกตำนานไทย อย่างแหล่งท่องเที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ มีขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศอิสระภาพได้ประมาณ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการยกพลมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นบริเวณถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งหากว่าเป็นพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว พื้นที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งหากว่าได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเดินทางทุกท่านก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าก่อนของเมืองไทยในหลากหลายยุคเลยทีเดียว เช่น การสัญจรที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ภายในพื้นที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยสำริด มีขนาดเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะค้นพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายด้วยกัน  นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งหมดถึง 49 ชิ้น พร้อมกับประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะเพื่อนักเดินทางได้นั่งเล่นพักผ่อน และในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย พื้นที่ทุ่งมะขามหย่อม นับได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่ามากหลายครั้ง
 
การทำศึกระหว่างไทยกับพม่า ได้มีขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียว จนเกิดเป็นมหาวีรกรรมคือ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว จนสวรรคตบนคอช้าง ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา