ชมเชยตัวตนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่รอคอยปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม

การก้าวหน้าในการทำหน้าที่ ย่อมมีศักยภาพให้เห็นกันอยู่เสมอ เพราะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสำนักงานที่มีความเด่นชัดทางด้านหน้าที่ด้วยความสัจธรรม แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม งานทางด้านการพิมพ์ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลง โดยการผลิตพร้อมทั้งการจัดพิมพ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีขบวนการผลิตที่เด่นชัดและไม่เหมือนใคร การป้องกันการปลอมแปลงในเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานราชการ ที่คณะกรรมการให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถ บขส. ตั๋วผ่านทางของการทางพิเศษฯ และสติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ฯลฯ และถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้จะไม่ได้สร้างเงินกำไรให้เป็นจำนวนมากเท่าไหร่นัก แต่รูปร่างของการให้ความช่วยเหลือ และรับพิมพ์งานในราคาต่ำกว่าสำนักพิมพ์ของเอกชนก็ยังคงมีให้เห็นในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่านี่คือชิ้นงานส่วนหนึ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระทั่งเป็นการแสดงให้เห็นในเรื่องของศักยภาพจนได้รับความวางใจอีกด้วย

 
สลากกินแบ่ง
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และจำเป็นต้องมีข้อวินัยในการบังคับ ซึ่งยกเว้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์และดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนั้น ตลอดจนกระทั่งต้องทำหน้าที่ในการจัดสื่อสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ยังคงมีหน้าที่ในการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล พร้อมกับใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่รับจ้างจากข้างนอกอีกด้วย พร้อมกับนี่ก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยที่ยึดหลักการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่จะต้องทำเอาได้ตามวัตถุประสงค์และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง การดำเนินการสลากกินแบ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นการทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อย่างเสมอต้นเสมอปลาย