พิพิธภัณฑสถานชีวิตชาวไร่ชาวนาไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียง

นครปฐม ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยว เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ให้เดินทางไปท่องเที่ยวศึกษากันมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาประเพณี วัฒนธรรม พร้อมทั้งวิถีชีวิต เช่น สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐมอย่าง พิพิธภัณฑสถานวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่มีลักษณะโดดเด่นอย่างมาก โดยตัวอาคารจะมีรูปร่างเป็นเรือนไทย เพราะการจัดแสดงตำนานวิถีชีวิตชาวนาไทย ประมาณ 40 ปีที่แล้ว ตัวอย่างเช่น เครื่องจับปลา หรือเครื่องมือใช้ในการทำนา ถ้านักเดินทางท่านใด สนใจก็อาจจะมาเที่ยวได้เลย ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ ที่อาจจะหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการทำนาแบบดั้งเดิม และการทำนาแบบพอเพียง สิ่งสำคัญการมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตเกษตรกรไทยนั้น ยังมีการสาธิตการผลิตข้าวซ้อมมือ พร้อมทั้งการหุงข้าวจากหม้อดิน ให้นักเดินทางได้ดูกันอีกด้วย ดังนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องไม่ควรพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างพิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวนาไทย ล้วนแล้วมีแต่ประโยชน์มากมาย สถานที่แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมตลอดเวลา จะเสียค่าเข้าชมคน 20 บาทเท่านั้น พร้อมกับเปิดให้เข้าชมเวลา 8.30 น. -17.00 น. แต่จะต้องมีการติดต่อล้วงหน้าก่อนทำการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานชีวิตชาวนาไทยแห่งนี้ อาจจะค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้

 
สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้าใครต้องการจะเดินทางไป พิพิธภัณฑสถานวิถีชีวิตชาวนาไทย ก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวชมได้ทุกวัน อีกทั้งยังคงได้ค้นพบกับสถานที่ท่องเที่ยวนครปฐมอื่น ๆ ที่ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และไม่ว่านักท่องเที่ยวจะอยู่จังหวัดใด ก็อาจท่องเที่ยวได้ แต่อยู่ที่ตัวนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเองแล้ว จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ใด วันนี้จึงอยากแนะสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ติดกับกรุงเทพนี่เอง ปัจจุบันนี้จังหวัดนครปฐมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่รวบรวมธรรมชาติ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโบราณ ที่นักท่องเที่ยวโดยมาก ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่ มีสินค้าแบบโบราณนั่นเอง ทำเอานักเดินทางต่างพากันชื่นชอบ พร้อมกับหลงใหลไปกับของโบราณมากมาย สำหรับพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยที่จะแนะนำนักเดินทาง จะอยู่ในบริเวณบ้านของคุณป้าพะยอม แจ่มนิยม จะเป็นบ้านที่รวบรวมไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างในการทำนา เพื่อที่จะเป็นการจัดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชาวไร่ชาวนาตั้งแต่ปี 2542