Posts Categorized: ความรัก

รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตนเองให้ได้เสียก่อน

สิ่งที่น่าแปลกใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่ว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือว่าแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้คะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกชื่นชอบใคร รักใคร แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดและใส่ใจไปกับการรักตัวเอง เพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมกับยังรวมถึงสติของแต่ละบุคคล หรือมนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง… Read more »