กะลาตาเดียว ของขลังกับความเชื่อโบร่ำโบราณ

กะลาตาเดียว ถือได้ว่าเป็นของขลังความเชื่อของคนเก่าแก่ในสมัยเก่า ที่มักจะให้จุดสำคัญกันเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มคนทั่วไปมักจะนำมาเก็บรักษา โดยการนำกะลามะร้าวที่มีลักษณะตาเดียว มาเจาะเป็นรูแล้วทำการร้อยเชือก เพื่อนำไปห้อยคอได้ หรือบางคนก็เอาไปคาดไว้ที่เอว  ก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่สถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่า กะลาตาเดียวจะเป็นของขลังที่จะสามารถคุ้มกันภัยจากอันตรายต่างๆ ได้   ถือได้ว่ากะลาตาเดียว จึงตกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้จึงได้มีการนำกะลาตาเดียวนี้ หลากหลายแบบ ทั้งแบบที่ทำเป็นเหรียญ แกะสลัก

Continue reading