ความเชื่อถือสยองของคนสมัยก่อนแต่คนสมัยใหม่ยังไม่รู้

สำหรับ ความเชื่อ ที่ปู่ ย่า ตา ยาย พร้อมกับคนในอดีตได้มีการบันทึกไว้ แต่คนสมัยปัจจุบันชอบทำเพราะความหลงลืม และทำให้พวกเขาได้เจอดีไปแล้วก็ก็มี หากคนโบราณมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนาน  แต่คนในตอนนี้คงไม่ทราบข้อมูลมาก่อนก็เป็นได้ ทำให้ต้องไม่พลาดเข้ากับความเชื่อของคนอดีตสมัยกันนั่นเอง   ความเชื่อล้วนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั่วไปว่าจะเชื่อหรือไม่ หากท่านเองได้มีการติดตากับความเชื่อต่างๆ ก็ย่อมไม่พลาดกันเลย ถ้าเช่นนั้นมาติดตามกันเลยว่าคนรุ่นก่อนมีความเชื่อเรื่อใด 1.ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมผู้ป่วย เนื่องจากสีดำเป็นสีทีคนโบราณถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ การใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้น

Continue reading