ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับความเชื่อถือที่ท่านเองควรรับรู้

คุณเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาภายในการใส่บาตรนั้น เพราะเหตุใดถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบเก่าแก่ที่เป็นข้อห้ามและเป็นข้อฝ่าฝืนภายในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเช่นกัน ทำให้บางคนอาจเกิดความคิดว่าทำไมเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางประชาชน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เนื่องจากจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวข้องพระธรรม คำสั่งสอนให้กับประชาชน  และทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำเนินชีวิตกับการใส่บาตรภายในทุกวัน   นับได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการใส่บาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระสงฆ์นั่นเอง ถือว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเหมือนกัน

Continue reading