น้ำคูเมืองเชียงใหม่มีคุณภาพใช้ในการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ได้

เพราะว่าบริเวณคูเมืองประตูสวนดอก อำเภอเมือง เชียงใหม่ นายทัศนัย บุรุณุปกรณ์ ที่เป็นนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี และตลอดทั้งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทางเจ้าหน้าที่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมือง ตามหลักวิชาการหลังจากมีข่าวออกมากับการตรวจพร้อมทั้งวิเคราะห์น้ำของทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมในภาคที่ 1 ได้มีการะบุว่าน้ำรอบคูเมืองมีสภาพเสื่อโทรมอยู่ 8 จัดร่วมกัน

Continue reading