ค่าเข้า ซาฟารีเวิลด์ปัจจุบัน ราคาถูกสุดคุ้มอย่างแน่ๆ

การเดินทางเที่ยวชมที่ซาฟารีเวิลด์ ในส่วนของค่าเข้า ซาฟารีเวิลด์ปัจจุบันนั้น มีให้เลือกในแบบอย่างบัตรชุด ซึ่งราคานี้จะรวม safari park และ marine park ที่มีการจัดแสดงโชว์ทั้งหมดด้วย โดยราคาค่าเข้าเที่ยวชมของผู้ใหญ่จะอยู่ที่ราคา 580 บาท และราคาค่าเข้าเที่ยวชมสำหรับเด็ก ที่มีส่วนสูงในระดับ 100-140 เซนติเมตรนั้น ราคาค่าเข้าจะอยู่ที่ 480

Continue reading