ท่องเที่ยวที่ตลาดท้องน้ำคลองสระบัว เขตแดนแห่งความสนุกสนานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

สิ่งหนึ่งที่นักเดินทางส่วนมาก จะได้พบเจอกับบรรยากาศดี ๆ ที่พระนครศรีอยุธยา ก็คงจะมาจากการดำเนินแบบอย่างวิถีชีวิตสามัญชน ที่ยังคงมีอยู่คละคลุ้งไปทั่วทุกบริเวณ เพราะพระนครศรีอยุธยาถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวที่สื่อให้เห็นการดำรงชีพตามรูปแบบแนวชีวิตของสามัญชน ชาวไร่ ชาวนาได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงเป็นบริเวณดั้งเดิมของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต่างก็ รู้จักและให้ความสนใจเป็นระดับต้น ๆ เลยเชียว   สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นักเที่ยวทั้งชาวไทยและคนต่างประเทศก็คงไม่พ้นพร้อม กับไม่พลาด

Continue reading