ทะเลสาบ Issyk Lake ความซาบซึ้งข้างในคาซัคสถาน

ทะเลสาบ  Issyk Lake เป็นสถานที่เที่ยวเต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่เป็นทะเลขนาดใหญ่ มีสีเขียวฟ้าที่ดูน่าตื่นเต้นตะลึงใจ แวดล้อมไปด้วยหุบเขาใหญ่ เป็นธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์และมีความร่มเย็นไปด้วยเหล่าต้นที่มีการล้อมรอบไปด้วยบ่อทะเลสาบที่มีการเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลกันเลย  ทำให้กลายเป็นแหล่งท่องที่น่าดึงดูดกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รู้จักภายในชื่อของ Issyk Lake เหมือนกับชื่อเมืองนั่นเอง   และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมือง ที่คาดว่ามีการกำเนิดขึ้นมากกว่า 8,000 ปี จากการอุดตันของหินเป็นเหตุให้น้ำกลายเป็นทะเลสาบมากว่าพันปี  ความพิเศษที่เป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียง

Continue reading