ความเลื่อมใสผ่านคำทำนายฝัน เพื่อรู้ลางดีลางบอกเหตุที่จะมีขึ้น

ความฝันที่ดูเหมือนว่าเป็นความจริง หรือความฝันแปลก ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ฝันรู้สึกกังวลใจ กลายเป็นความฝันที่ดูน่ากลัว พร้อมทั้งสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ดังนั้น การแสวงหาคำทำนายฝัน จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนค่อนข้างมีความฝัน ต้องตามหาความเป็นจริงผ่านคำทำนาย ว่าจะเกิดลางดีหรือลางร้ายอย่างไรขึ้นกับตนเอง   เนื่องจากความฝันที่มีขึ้นจนกลายเป็นสภาวการณ์บางอย่าง ดูเหมือนว่าบ่งบอกอะไรให้กับผู้ฝันถึง ได้รับรู้หรือว่ารับทราบไปตาม ๆ กัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันนี้ จะสามารถแสดงอะไรได้บ้าง อาจจะต้องอาศัยหลักของคำทำนายฝัน

Continue reading