การพบสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีจำนวนมาก

ภายในส่วนของประเทศไทยนั้น สถานที่เที่ยวส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานเสียมากกว่า การพัฒนาสิ่งมากมาย ด้วยน้ำมือมนุษย์นั้น เราคงยังเป็นรองของต่างชาติอย่างมากเลยที เดียว   แต่ ก็ไม่ใช่ว่าสถานที่เที่ยวหรือ สถานที่สำคัญในประเทศไทยจะไม่มีเลย แต่กลับมีเยอะมากเท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ เสียด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากประเทศไทยมี 3 ฤดูกาลตามธรรมชาติ ที่เน้นไปทางด้านพื้นที่เขตร้อนชื้น  พร้อมทั้งไม่ได้มีฤดูหนาวเป็นพื้นฐานอย่างต่างประเทศนั่นเองละค่ะ

Continue reading