สัญจรไปกับพื้นแผ่นดินไทยที่มีความงดงามอย่างภูชีฟ้า

เพื่อทุกคนวันหยุดก็อยากที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่หลากหลาย มากมาย เป็นเหตุให้ช่วงวันหยุดตามสถานที่มากมาย ได้มีนักเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลคงมีความต่างกันออกไป บางคนคงจะไปพักผ่อนตามธรรมชาติ หรือกระทั่งตามสถานที่ที่มีความหมายนั่นเอง   นับได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากมายสำหรับทุก ๆ คน เนื่องจากเมือเราทำงานมาทั้งปีแล้ว ก็อยากที่จะพักผ่อนกายและใจกันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสบายหลังที่ได้กลับไปทำงานอีกครั้ง เพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ ทุกคนก็อยากจะขึ้นเหนือกันไปตาม ๆ กัน เพื่อได้ไปสัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้ากันอยู่แล้ว จึงทำเอาภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศไปสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้า

Continue reading

การพบสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีจำนวนมาก

ภายในส่วนของประเทศไทยนั้น สถานที่เที่ยวส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างช้านานเสียมากกว่า การพัฒนาสิ่งมากมาย ด้วยน้ำมือมนุษย์นั้น เราคงยังเป็นรองของต่างชาติอย่างมากเลยที เดียว   แต่ ก็ไม่ใช่ว่าสถานที่เที่ยวหรือ สถานที่สำคัญในประเทศไทยจะไม่มีเลย แต่กลับมีเยอะมากเท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ เสียด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากประเทศไทยมี 3 ฤดูกาลตามธรรมชาติ ที่เน้นไปทางด้านพื้นที่เขตร้อนชื้น  พร้อมทั้งไม่ได้มีฤดูหนาวเป็นพื้นฐานอย่างต่างประเทศนั่นเองละค่ะ

Continue reading