ตำนานความเลื่อมใสเกี่ยวกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว

ด้วยรูปร่างของนกฮูกหรือ นกเค้าแมว จะมีลักษณะเป็นนกที่มีเอกลักษณ์ ด้วยแววตาที่เยือกเย็น คล้าย ๆ กับต้องมนต์ที่ดุร้าย กลับเป็นเหตุให้นกฮูกหรือนกเค้าแมว เป็นสัตว์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ พร้อมทั้งด้วยความเชื่อนี้เอง จึงส่งผลทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัว  ขณะได้พบเจอกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว มาเกาะอยู่ภายในบริเวณบ้านของตัวเอง   เพราะความเชื่อเกี่ยวกับ นกเค้าแมว หรือว่านกฮูกนั้น มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวจะมาพร้อมกับความโชคร้าย โดยเฉพาะบางเชื้อชาติ

Continue reading