เรื่องราวความเป็นมาของนารีผล

นารีผล เป็นพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการเอาไปเสพสังวาส ซึ่งต้นกำเนิดของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร กับพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหากับชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร พร้อมทั้งเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรพร้อมกับมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย   ถือได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในสมัยโบราณแล้ว

Continue reading