น้ำตกมิทเชลล์ (Mitchell Falls)น้ำตกที่มีความสวยงามไปพร้อมกับชั้นในป่าใหญ่ทางออสเตรเลีย

น้ำตกมิทเชลล์ (Mitchell Falls) เป็นน้ำตกที่มี 4 ชั้น ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย ที่มีการตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศออสเตรเลีย ในเขตอุทยานแห่งชาติ Mitchell River National Park เป็นอีกหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งมีความโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ ในการจะเดินทางไปเข้าเยี่ยมชมน้ำตกแห่งนี้ จะต้องมีการเดินทางด้วยทางเฮลิคอปเตอร์หรือว่าการเดินทางเท้าเพียงเท่านั้น น้ำตกMitchell Falls เป็นเหตุให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจกันไปเลย

Continue reading