ประวัติวันตรุษจีนที่ไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนจีนก็ต้องต่างก็เห็นจุดสำคัญ

วันตรุษจีน เป็นอีกประเพณีนิยมหนึ่ง ที่ชาวจีนแต่ละคนจะให้ความหมายเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ทราบประวัตวันตรุษจีนที่แท้จริงลองมาศึกษากันดู โดยตรุษจีนจะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งตรุษจีนจะเป็นวันที่มีการฉลองภายในเทศกาลใบไม้ผลิ ผู้คนส่วนใหญ่จะมีการเริ่มซื้อของขวัญ เสื้อผ้า และอาหารกันมากมาย   นับได้ว่าวันตรุจีนเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่คนจีนมักจะให้ความสำคัญเป็นอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นวันทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่กันเลย โดยจะทำความสะอาดตั้งแต่ชั้นบน ลงมาชั้นล่าง รวมถึงบริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน ซึ่งจะหมายถึงว่า

Continue reading