ขนบประเพณีกินเจ ขนบประเพณีที่ทุกท่านต้องสนใจทุก ๆ ปี

ประเพณีกินเจ เป็นประเพณีนิยมที่ใครต่อใคร ก็ต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในการแสดงเหลก็แหลมทิ่มแทงเข้าไปภายในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อของคนจีนแบบโบราณ ไม่ใช่เรื่องงมงา พิธีนี้มีที่มาที่ไป ที่มีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันด้วย ทำให้กลับเป็นพิธีที่น่าสนใจกันเลย ประเพณีกินเจ กับการกินเจภายในทุก ๆ ปีก็ว่าได้ จนตกเป็นสิ่งที่น่าสนใจของใครหลากหลายคนกันเลย   ถือได้ว่าประเพณีกินเจ ต้องเกิดจากความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธา ซึ่งเป็นประเพณีที่จะต้องมีการอาศัยพิธีกรรมภายในการอัญเชิญเทพเจ้ามาทำการประทับให้ทราบว่า มนุษย์มีการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้

Continue reading