ผังเมืองและฮวงจุ้ยที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

ผังเมืองกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่น่าเกาะติดเป็นอย่างมาก หากคุณเองมีการสัญจรไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ก็ต้องเคยตั้งข้อสังเกต เพราะเส้นทางยานพาหนะ ในการวางแผนพื้นที่ทางสวนสาธารณะ พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างมาก เชื่อไหมว่าภายในการเกิดอาชญากรรม ข่มขืน การวิ่ง ภายในสภาวะเศรษฐกิจพร้อมกับมีปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากภายในการวางผังเมืองที่ไม่ตรงกับฮวงจุ้ย  ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นกัน เมื่อทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วมีการเกาะติดเกี่ยวฮวงจุ้ย   ถือได้ว่าผังเมืองกับฮวงจุ้ยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก กับเรื่องสภาวะทางด้านเศรษฐกิจเมืองใดที่มีการขาดพื้นที่ว่างเปล่า แต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยแล้วมีการแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง ซึ่งคุณอย่างลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมก็คือรากฐานทางด้านธุรกิจ เมื่อคนรากหญ้ามีการขาดเงินรายได้

Continue reading