รูปถ่ายคนตาย กับภาพพร้อมทั้งความทรงจำที่ดีต่อครอบครัว

ภาพถ่ายคนตาย เป็นรูปภาพที่ไม่ค่อยน่าจดจำเป็นอย่างมากมาย แต่ก็ยังมีผู้คนให้ความสนใจกับการถ่ายภาพคนตายกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการถ่ายภาพผู้ที่เป็นที่รักด้วยล่ะก็ยิ่งจะทำให้ได้รับอิริยบถให้เหมือนกับชาวอังกฤษในอดีตสมัย ถ้าย้อนกลับไปในสมัยวิคตอเรียของประเทศอังกฤษ ในช่วงทศวรรษ 1800 กับการถ่ายภาพที่มีความนิยมพร้อมกับเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วไปจะมีทรัพย์ที่จะทำให้ หลายคนไม่มีโอกาสที่จะทำการถ่ายภาพคนรัก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ๆ ที่มีการเสียชีวิตจากโรคภัยต่าง ๆ เช่น คอตีบ หัด   ซึ่ง ภาพถ่ายคนตาย

Continue reading