ภูเขาจำลอง ภูเขาสุดแปลกข้างในโปแลนด์

ในเมืองคราคูฟ ภายในประเทศโปแลนด์ เป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างที่มีฝีมือของคน นั่นก็คือ เนิน ภูเขาจำลอง ที่มีการสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำที่มีความยิ่งใหญ่ภายในประเทศ พร้อมทั้งเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่มนุษย์ได้มีการสร้าง โดยได้แรงบันดาลใจมากจากสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ที่จะมีลักษณะเป็นกองคล้ายๆกับพระมิดแต่เป็นรูปร่างสีเขียว ซึ่งภูเขาจำลองแห่งนี้ ได้มีการสร้างขึ้น ภายในปี 1823 โดยที่ชื่อว่า Kosciuszko ที่เป็นภูเขาทรงเหมืองกองดินทั่วไป  พร้อมทั้งมีลักษณะเป็นเนินเดินขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ

Continue reading