ภูเขาสายรุ้งตันเสี๋ยสถานที่เที่ยวแบบธรรมชาติที่มีความสวยงาม

ภูเขาสายรุ้งตันเสี๋ย เป็นภูเขาที่มีความงามเป็นอย่างยิ่ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติมากมายที่มีความมหัศจรรย์ที่มีการตั้งอยู่ที่เมืองจางแย่ มณฑลกานซู่ ทางด้านภาคเหนือของประเทศจีนนั่นเอง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างอีกแห่งหนึ่งกันเลย และยังได้มีการจดทะเบียนให้กลับเป็นมรดกโลกกันอีกด้วย  เป็นเหตุให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ   ถือได้ว่า ภูเขาสายรุ้งตันเสี๋ย เป็นภูเขาที่มีแต่ธรรมชาติสีเขียว ซึ่งภายในสมัยนี้มีการสร้างทางเดินบันไดขึ้นเขา เพื่อกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความสะดวกและสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามได้เช่นกัน ทำให้กลายเป็นสถานที่เที่ยวที่ผู้เดินทางแต่ละคนต่างก็เห็นความสำคัญอย่างมากกันเลย โดยเนินเขาที่มีสายรุ้งตันเสี๋ยที่มีบริเวณกลายเป็นหุบเขาและมีหน้าผาและหินทรายมากมายเลย ทำให้กลายเป็นพื้นที่มีความเด่นเป็นอย่างมาก  ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีมากว่า 24 ล้านปีด้วยกัน

Continue reading