ภูเขาไฟโบรโม พร้อมกับความสวยสูงเสียดฟ้าภายในการเดินทางที่อันตราย

ภูเขาไฟโบรโม ซึ่งเป็นภูเขาไฟน้องสุดท้องในหลากหลายภูเขาด้วยกัน ภายในเทือกเขา Tengger ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้มีชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีการตอบสนองทางด้านธรรมชาติมากที่สุดของเกาะชวา  เพราะการปะทุบ่อยครั้ง ซึ่งภายในครั้งหนึ่งจะมีการก่อเกิดกลุ่มควันหนาแน่นเป็นสีขาว พร้อมกับมีการกำมะถันตลบอบอวลไปทั่ว มีความสูงจากฐานถึงยอดเขาประมาณ 2,300 เมตรด้วยกัน แม้จะมีเหตุการณ์ประทุบ่อยครั้ง ก็ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเกรงกลับภายในการเดินทางกันเลย   ซึ่งภูเขาไฟโบรโม  คือการท้าพิสูจ์ ปืนเขา เพื่อที่จะรับชมความสง่างามของภูเขไฟ

Continue reading