ผลสำเร็จของรัฐบาล ในการช่วยเรื่องของค่าน้ำมันวันนี้

ความขึ้น ๆ ลง ๆ ของราคาน้ำมันในวันนี้ ดูเหมือนจะต่อให้ขึ้นราคาเท่าใด ประชาชนคนไทยก็ยังคงพึงพอใจ กับราคาน้ำมันภายในช่วงนี้เป็นที่สุด เพราะว่าการเริ่มต้นของราคาน้ำมันที่ถูกลงอย่างผิดหูผิดตา ทำเอาคนไทยจำนวนมากที่ต้องการใช้รถยนต์ พร้อมกับรถทุกชนิด ต่างก็สามารถจับจ่ายเงินไปพร้อมกับการเลือกซื้อน้ำมันได้อย่างคล่องตัวมากเพิ่มขึ้น มิหนำซ้ำราคาน้ำมันในครั้งต่อ ๆ ไป ควรจะเป็นราคาที่ลดลงไปอีก จนกระทั่งทำให้คนไทยต้องอึ้งกับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ ที่ยังคงมีความสืบเนื่อง แต่แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลง แต่ในส่วนของค่าใช้สอยทางด้านอื่น

Continue reading