วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระอารามคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา

เพราะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือว่า วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเพื่อชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนาน  มีผลทำให้ด้านในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าด้านในวิหารหลวง  ที่ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  อีกทั้งหอไตรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  พร้อมทั้งเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมทั้งวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธปฏิมากรเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย พร้อมทั้งด้วยเหตุนี้  จึงเป็นเหตุให้วัดพระสิงห์  กลับเป็นสถานที่ที่มีความหมายของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนพร้อมทั้งทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  ทำเอามีผู้เดินทางมากมายต่างให้ความสนใจวัดพระสิงห์ เชียงใหม่  และเดินทางมาเที่ยวชมความงามเป็นปริมาณมากต่อวันเลยทีเดียว  

Continue reading