วัดอักชารดาห์ม วัดที่ใหญ่ที่สุดภายในอินเดีย

วัดอักชารดาห์ม เป็นวัดวาอารามทางศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ เป็นวิทยาลัยทางด้านจิตวิญญาณและทางด้านขนมธรรมเนียมที่มีจุดสำคัญอย่างมากของประเทศอินเดีย พร้อมกับยังกลายเป็นที่รู้จักภายในชื่อของเดลีอักชาร์ดดัม ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความงามเป็นอย่างมาก หากใครที่เดินทางมาที่อินเดีย ก็ต้องมาที่แห่งนี้กันอย่างแน่นอนเลย ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากอีกวัดหนึ่งกันเลย   ถือได้ว่า วัดอักชารดาห์ม ได้มีการสร้างขึ้นใหม่แห่งศาสนาฮินดูกายสวามีนารายัน โดยที่ชื่อว่าอักชารดาห์ที่มีความหมายว่า เป็นที่พำนักของพระเจ้าแห่งโลก ได้มีการปลูกสร้างขึ้นเมื่อ 2005 ซึ่งได้มีแนวคิดภายในการสร้างวัดขึ้นมาจาก Brahmaswarup Yogiji Maharaj

Continue reading