วัดอุทัยธาราม พระอารามที่มีมาตั้งแต่อดีตสมัย

วัดอุทัยธาราม เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาช้านาน ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีผู้คนไปสักการบูชากันเป็นปริมาณมาก แต่บางท่านหากถึงนึกถึงวัด ก็ต้องนึกถึงบรรยากาศภายในแนวแบบบ้านทุ่ง ซึ่งมีการประดับไฟมากหลายสีให้มีความสวยงาม ถ้าพูดถึงในกรุงเทพก็จะเห็นกันอยู่เป็นประจำ กับวัดที่มีการประดับไฟ แสง สี เสียง สมกับเป็นงานประจำปี แต่ถ้าว่าจะขึ้นอยู่เป็นช่วง ๆ เพียงแค่นั้น ที่จะเห็นวัดมีการประดับไฟอย่างงดงาม   สำหรับ วัดอุทัยธาราม เป็นวัดที่อยู่ในกรุงเทพ

Continue reading