เรื่องราววันวิสาขบูชา วันที่คนไทยทุกคนให้ความสลักสำคัญ

วันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา ที่มีการแปลว่า การบูชาภายในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงทำให้วันวิสาขบูชา นั้นคือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งภายในการกำหนดวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งจะตรงกับปีปฏิทินจันทรคติของไทย มักจะมีการตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน แต่ถ้าภายในปีของบางประเทศอาจจะมีการกำหนด

Continue reading