สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย

สกายวอล์ค วุัดผาตากเสื้อ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนเกิดความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในจังหวัดหนองคาย เมื่อได้เที่ยวชมทิวทัศน์ที่มีความสวยงามของวัดแห่งนี้ แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสกายวอล์ค ภายในโครงการพัฒนาของพื้นที่วัดผาตากเสื้อให้กลายเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั่นเอง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวในระหว่่งหนองคาย สกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อ เลยบึงกาฬ ทำให้ใคร ๆ ต่างก็เดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มยิ่งขึ้น   นับได้ว่า สกายวอล์ค วัดผาตาก ที่มีพื้นที่ทำด้วยกระจกที่มีความหนา40ซม.และสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ไม่น้อยกว่า500กิโลกรัม

Continue reading