สงกรานต์ลิงจังหวัดลพบุรี พร้อมกับการจัดทายาทลิงเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์ผู้เดินทางได้เดินทางมากับครอบครัว เพื่อจะความเพลิดเพลินและสนุกสนานภายในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัด สงกรานต์ลิงลพบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2559 ทางจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงานวันสงกรานต์โดยการประหยัดน้ำ พร้อมกับจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ลิงลพบุรี   โดยการเอาลิงครอบครัวของเจ้า ไมค์ ซูซู พร้อมกับลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นลิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก  เช่น เจ้านาตาลี น้องแบม

Continue reading