สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาแบบหมู่บ้านโปรตุเกส และเรื่องเก่าแก่ที่ถูกจารึก

หมู่บ้านโปรตุเกส เกิดขึ้นมาจากเรื่องราวในสมัยโบราณ ที่มีความสำคัญสำหรับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะโครงมนุษย์ พร้อมกับเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งยังคงมีเครื่องปั้นดินเผา เหรียญกษาปณ์ กล่องยาสูบอีกด้วย และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ที่มีความหมายของไทยที่คนไทยจะต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริง   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่บ้านโปรตุเกส ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโปรตุเกสนั้น เป็นเพราะว่าชาวโปรตุเกสที่ถือได้ว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรก ที่เข้ามาติดต่อทำมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาภายในครั้งเก่าก่อน โดยมีอัลฟองโซ

Continue reading