ท่าอากาศยานยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวมีการต่อเครื่องด้วยตนเองมากที่่สุด

สนามบินยอดนิยม ที่มีนักเดินทางแต่ละคนใช้บริการกันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสกายสแนเนอร์ เป็นผู้นำทางด้านเสริรชเอ็นจิ้น หรือว่าด้านการบริการค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก หรือว่ารถให้เช่าออนไลน์ ได้มีเผยว่า สนามบินดับลิน ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่มีนักเดินทางให้ความสนใจนิยมใช้บริการเป็นปริมาณมาก โดยผู้โดยสารที่ได้ทำการเลือกเครื่องได้ด้วยตัวเองนั้น สนามบินยอดนิยม จะหมายความว่าผู้โดยสารที่ได้มีการวางแผนเส้นทางภายในการบินด้วยตัวเอง ด้วยตั๋วเครื่องบิน แบบ 2 ใบ สำหรับความประหยัดในค่าใช้จ่าย หรือว่าอาจจะแวะลงไปที่สนามบิน สำหรับเป็นการท่องเที่ยว

Continue reading