โอกาสดี ๆ ผ่านการดูแลสุขภาพอนามัยที่ทุกคนสามารถทำได้

ถ้าเราทุกคนมีความพร้อม ที่จะดูแลสุขภาพกันอย่างเต็มที่ ด้วยลักษณะของจิตใจที่ตั้งมั่น ว่าจะดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน แต่ถ้าหากใจคุณไม่ตั้งมั่นว่าจะดูแลสุขภาพ คุณก็อาจจะไม่ได้เล็งเป้าหมายว่าวันนี้หรือว่าวันไหน ๆ ท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมกับนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำเอาคุณละเลย จนไม่ได้ดูแลสุขภาพได้อย่างเป็นประจำอย่างที่ตั้งใจพร้อมทั้งมุ่งหวัง เพราะฉะนั้น การปลุกระดมให้มีการดูแลสุขภาพ นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีจุดสำคัญ ส่วนหนึ่งที่ท่านเองจะสามารถทำได้ คือการตั้งต้นที่จะทำการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีระดับคงที่คงวา พร้อมทั้งมีความต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะนิสัยที่ควรพึงปฏิบัติโดยรง หากเป็นแบบนี้ได้จะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองด้วยเหมือนกัน  

Continue reading