แหล่งท่องเที่ยวหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด กับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าหลงใหล

หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด เป็นหุบเขาที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับเป็นหุบเขาที่แห้งแล้ง ถือว่าเป็นหุบเขาที่มีภูมิประเทศแบบแปลกตาที่ในโลก ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งอยู่ในทวีปที่ได้มีน้ำแข็งปกคลุมหุบเขาในแห่งนี้ กลับไม่มีน้ำแข็งปกคลุมมานานหลากหลายพันปีกันเลย แม็คเมอร์โด เพราะว่าลมมีการพัดลงมาในลักษณะตามความชันของภูเขาที่มีความเร็ว 320 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ทำให้มีน้ำแข็งมีความชื้น พร้อมทั้งถูกพัดระเหยไปจนหมด   นับได้ว่าหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด  กลับกลายเป็นหุบเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีการตั้งของลำธารน้ำแข็งไทเลอร์ทีมีชื่อต่างกันจากธารน้ำแข็งอื่น ๆ เนื่องจากมันไหลออกมาเป็นสีแดง เพราะ บริเวณนั้น

Continue reading