พันธุ์ Ruby Roman คือองุ่นมีราคาที่สุด ที่มีการประมูล

องุ่นพันธุ์ Ruby Roman เป็น องุ่นแพงที่สุด ก็ว่าได้ ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการเก็บเกี่ยวก่อนช่วงฤดูกาลและมีนำออกสู่ท้องตลาดเป็นล๊อตแรกภายในปีนี้ก็ว่าได้ ได้มีการประมูลไปด้วยราคา 4 แสนบาท สำหรับในช่วงวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ตลาดมีการค้าส่งใจกลางเมือง Kanazawa ในจังหวัด Ishikawa ได้มีทำการประมูลแบบสุดยอดขององุ่นญี่ปุ่น ที่มีการเก็บในช่วงฤดูกาล และมีการนำออกตลาดไปเป็นล็อตแรกกันเลยก็ว่าได้

Continue reading