อินเดบีเล (Ndebeles) หมู่บ้านศิลปะแหล่งท่องเที่ยวแอฟริกาใต้

อินเดบีเล (Ndebeles) เป็นชื่อของคนกลุ่มภายในชาติพันธุ์แอฟริกาที่ได้มีการอาศัยอยู่ภายในพื้นที่แอฟริกาใต้พร้อมกับในประเทศซิมบับเว ที่พวกเขาได้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งเป็นที่รู้จักกันทางด้านความสามารถของศิลปะชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาสีและการวาดลวดลายที่มีจิตกรรมบนผนังบ้าน เป็นศิลปะที่มีการร้อยลูกปัดที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับมีสีสันเป็นอย่างยิ่ง  ทางชาวอินเดบีเล ที่เป็นชาติพันธุ์นักรบ จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคนก็ว่าได้ พวกเขาเองก็ได้อยู่รวมกันกลายเป็นชุมชน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกันเช่นกัน   ถือได้ว่าอินเดบีเล (Ndebeles) ที่ได้มีภาพวาดผนังมีการสร้างขึ้นโดยผู้หญิงเพียงแค่นั้น และจะมีการถูกส่งต่อไปจากรุ่นอื่น ๆ

Continue reading