เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนที่มีความงามเป็นอย่างมากมาย

เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือว่าเป็นเขื่อนน้ำพรม จะตั้งอยู่ที่พื้นที่ตำบลทุ่งพระ ภายในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีการปิดกั้นลำน้ำพรมบนแนวเขาขุนพาย จะมีลักษณะเขื่อนเป็นหินทิ้ง มีศูนย์กลางเป็นดินเหนียว และตัวสันเขื่อนยาว 700 เมตร มีส่วนสูงจากฐานราก 70 เมตร จะมีรูปร่างเป็นเขื่อนเอกนกประสงค์ ในการดูแลทางการไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย โดยอาจนำไปใช้ประโชน์ภายในการผลิตพลังงานทางด้านกระแสไฟได้ ซึ่งจะมีการอำนวยความประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนที่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย  

Continue reading