เทศกาลกินเจ พร้อมกับงานเทศกาลที่มีความสำคัญ

เทศกาลกินเจ ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีการตอบกลับเป็นอย่างดี เมื่อถึงช่วงเทศกาลต่างก็มักจะมีการกินเจ ซึ่งเป็นการกิเจที่จะต้องงดเนื้อสัตว์ และของที่ไม่ควรรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นของมึนเมาพร้อมกับการแต่งกาย ผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาลดังกล่าวตะต้องมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่กำหนด เทศกาลกินเจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามที่ไม่ควรทำ ไม่อย่างนั้นวันกินเจก็จะไม่สมบูรณ์อย่างแน่แท้หากคุณเองเป็นคนที่เมื่อถึงเวลก็ต้องมีการกินเจให้ครบตามวันเวลาที่กำหนด จะมีข้อความหลากหลายข้อร่วมกันที่คุณจะต้องทำการศึกษาให้เป็นอย่างดี   ถือได้ว่าเทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยว่ามีข้อควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อถึงเทศกาลกินเจ สิ่งแรกเลย น่าจะที่ใช้เครื่องครัวที่ประกอบไปด้วยอาหารเจ เนื่องจากการประกอบอาหารเจภาชนะใสทั้งหมดจะต้องรู้ถึงการงดเว้นเนื้อสัตว์พร้อมทั้งก็ผักบางชนิดที่ไม่ควรทาน เพราะเช่นนั้นการประกอบอาหารเจจะต้องมีความบรสุทธิ์  ควรที่จะใช้ภาชนะอาหารแบบเฉพาะเพียงแค่นั้น

Continue reading