สถานที่เที่ยวกุ้ยหลินถ้ำขลุ่ยอ้อในเมืองจีน

กุ้ยหลิน เป็นเมืองที่มีการปกครองตนเอง อยู่ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีพื้นทีกว้างขว้างมีรูปร่างทางด้านภูมิประเทศ ที่เป็นแอ่งกระทะพร้อมกับมีเทือกเขาที่มีขนาดเล็กที่ยาวมีลักษณะคดเคี้ยวติดกันไปเรื่อย ซึ่งจะมีแนวเขาที่มีความสำคัญ เช่น ภูเขาต้าหมิงซัน  ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างก็มีการหาข้อมูลกันมากมาย เพื่อจะมาเที่ยวกุ้ยหลิน   ถือได้ว่าการมา เที่ยวกุ้ยหลิน เป็นสถานที่มีความงามเป็นอย่างมาก เมื่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนเดินทางมาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ ก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่มีนักเดินทางเป็นปริมาณมาก เที่ยวกุ้ยหลิน ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาถึงที่แห่งนี้ ต่างก็รู้สึกได้ว่าเพลิดเพลินพร้อมกับการมาเที่ยวในครั้งนี้กันนั่นเอง เมืองกุ้ยหลิน  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายในประเทศจีน ในด้านธรรมชาติ

Continue reading