ทัศนาจรชลบุรี เรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านศูนย์กลางเรียนรู้ธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

ถึงแม้ชลบุรี จะมีสถานที่เที่ยวมากมาย แต่ภายในส่วนของสถานที่ทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักเดินทางอย่างมากที่สุด อย่างเช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกสถานที่หนึ่ง ยังอยากให้นักเดินทาง หรือว่าประชาชนทั่วไป ได้มีการบริหารร่างกายไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพอนามัยขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติในที่นี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง เพราะว่าต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งที่สำคัญยังสามารถช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีเช่นกัน เพราะฉะนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เดินทางต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์

Continue reading