เที่ยวเมฆาลัย ประเทศอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวที่มีํธรรมชาติ

เที่ยวเมฆาลัย ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยช่างถ่ายรูปทางนิวซีแลนด์ Amos Chapple ได้มีการเดินทางไปทำการถ่ายรูปที่ดูน่าตื่นเต้นข้างในประเทศรัฐเมฆาลัย ภายในประเททศอินเดีย ที่ได้มีชื่อว่า เป็นหนึ่งที่อยู่ภายในพื้นที่ป่าฝนที่ได้มีความชุ่มชื่นที่สุดในโลกกันเลย แต่ละปีจะอยู่ภายในเขตนี้จะมีการได้รับน้ำฝนได้ถึง 467 นิ้ว เป็นเหตุให้กลุ่มคนทั่วไปมีการปรับตัวให้มีการเข้ากับทางด้านภูมิอากาศในพื้นที่  คนที่ได้มีการทำงานในกลางแจ้งบางคนก็คงจะต้องมีการหาอุปกรณ์การช่วยกันฝนที่เกิดจากธรรมชาติ   นับได้ว่า เที่ยวเมฆาลัย ประเทศอินเดีย จึงตกเป็นที่เที่ยวที่น่าสนใจและมีกลุ่มคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีกันเลย

Continue reading