วิธีใช้เบรกมืออย่างถูกต้อง ใช้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ปลอดภัย

เบรกมือ คือระบบเบรกด้านในรถยนต์ ซึ่งผู้ขับรถทุกคนย่อมรู้จักเบรกมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งการขับส่วนใหญ่ เราไม่จำเป็นจะต้องทำการเลือกใช้เบรกมือภายในสภาวะปกติเสียเท่าใดนัก แต่ถ้าหากว่าเป็นสภาวะฉุกเฉินภายในบางกรณี เบรกมือย่อมมีความสำคัญ ถ้าหากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง ย่อมมีผลกระทบได้อย่างแน่นอน ยิ่งกว่านั้นยังคงทำให้เบรกเกิดอาการชำรุดทรุดโทรมได้อย่างง่าย ๆ ส่งผลทำให้ต้องเสียค่าใช้สอยแบบไม่ควรจะเสีย   เพราะเช่นนั้น หลัก ๆ แล้วผู้ขับรถยนต์ส่วนใหญ่ จะต้องให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงช่วงที่ “ออกตัวรถ” พร้อมทั้ง

Continue reading