แพกลางทะเลสาบอิเซโอ กับกลายเป็นที่ท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป

แพกลางทะเลสาบอิเซโอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเกาะติด กับทางด้านศิลปินของชาวบัลแกเรียที่มีอายุ 80 ปี เป็นผู้ที่ได้มีการคิดริเริ่มแนวความคิดมากมาย ขึ้นมาก พร้อมทั้งเป็นการสร้างแพลอยในน้ำนี้ขึ้นมาด้วย ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ใจกลางทะเลสาบอิเซโออันที่มีความงดงามในประเทศอิตาลี ที่เต็มไปด้วยนักเดินทางที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศกันเป็นปริมาณมาก แพกลางทะเลสาบอิเซโอ เมื่อใครที่เดินทางมาอิตาลี ก็ต้องมาที่แพกลางทะเลสาบอิเซโอกันเลย   นับได้ว่าที่เที่ยว แพกลางทะเลสาบอิเซโอ เมื่อมีผู้พบเห็นก็รู้สึกมีความสุข จะตั้งอยู่กลางทะเลสาบกันเลย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงาม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาหรือเกาะมากมาย ที่มีความสลับซับซ่อนกัน

Continue reading