ความเชื่อเรื่องโหงวเฮ้งบนหน้า ชีวิตเปลี่ยน

คนจีนโบราณจะมีความเชื่อทางด้านลักษณะบนใบหน้าของแต่ละคนที่มีการเปลี่ยนทุกหกเดือน ในขณะที่บางคนอาจคงที่ คุณเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า รูปร่างเด่นทั้งห้าที่คนเรียกว่า โหงวเฮ้ง เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ปีใหม่ ทุกคนก็จะต้องแก่ไปอีกหนึ่งปีกันเลย บางคนก็เริ่มสังเกตใบหน้าของตนเอง ในการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  คุณเองเคยคิดหรือไหมว่า การเปลี่ยนภายในทางที่ดีหรือไม่ดี ที่มีการเปลี่ยน และคงจะมีการเสริมดงให้กับตัวท่านเองได้   นับได้ว่าโหงวเฮ้ง จะมีลักษณะเด่นทั้งห้าประการที่มีการปรากฏบนใบหน้าของมนุษย์ เช่น คิ้ว ตา

Continue reading