Copan ประเทศฮอนดูรัส ตัวเมืองที่โบราณในชนเผ่ามายา

สำหรับสถานที่เที่ยวในประเทศฮอนดูรัส เป็นอีกพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่า Copan เป็นเมืองโบราณที่มีความเก่า จะตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส ซึ่งคือเมืองที่มีความเก่าแก่ถึงสองพันปี ที่ได้มีการสันนิษฐานได้ว่า ที่แห่งนี้ได้เป็นนครหลวงมาก่อน พร้อมทั้งได้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเมืองนี้จะมีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์   ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองทีน่าสนใจ เป็นเหตุให้ได้มีการอพยพภายในการย้ายถิ่นฐาน ส่วนภายในเรื่องการปลูกสร้างจากภายในนั้น จะมีความเด่นในด้านศิลปะที่มีแบบเป็นลุ่มแม่น้ำของชาวชนเผ่ามายา  มีทั้งพีระมิดไว้ทำการบูชาเทพเจ้า จะมีรูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงซากชำรุดทรุดโทรมที่ได้มีการสะสมมาไว้

Continue reading