Flower Tower ตึกดอกไม้ ตึกกระถางต้นไม้ในอพาร์ทเมนท์ประเทศฝรั่งเศส

Flower Tower   ตึกดอกไม้ ที่อยู่ในกรุงปารีส ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีความสามารถของมนุษย์ที่มีความรังสรรค์ที่มีการตั้งอยู่ทางใจกลางเมือง เป็นอาหารอพาร์ทเม้นท์ ที่มีขนาดความสูง 10 ชั้น มีรูปร่างสีเหลี่ยมจัตุรัส ที่ประดับไปด้วยล้อมรอบกระถางต้นไม้สีขาวที่จะมีต้นไม้พร้อมทั้งดอกไม้สีเขียวที่ออกดอกใบ มีการตั้งอยู่กันอย่างสม่ำเสมอ  แต่จะอาจครอบคลุมไปกันทั่วตึก เกิดเป็นอาหารสุดครีเอทที่อยู่ในเมืองที่กล้าจะมีความแตกต่าง   นับได้ว่า Flower Tower  

Continue reading